Δημιουργία πλατφόρμας για online εξετάσεις (e-exams)

Δημιουργία πλατφόρμας για online εξετάσεις (e-exams)

Η iservices δημιουργεί την δική σας ψηφιακή πλατφόρμα διαγωνιστικής διαδικασίας (e-exams) η οποία λειτουργεί σε cloud περιβάλλον.

Οι προδιαγραφές της ψηφιακής πλατφόρμας online εξετάσεων πληροί όλες τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν αδιάβλητη διαγωνιστική διαδικασία.

Οι προδιαγραφές και λειτουργικές δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας online εξετάσεων, περιλαμβάνουν:

Δυνατότητα δημιουργίας βάσης αξιολογημένων θεμάτων ή ερωτήσεων (Τράπεζα ερωτήσεων) χωρισμένη σε κατηγορίες επιπέδου δυσκολίας (εύκολη, μέτρια, δύσκολη) από τα οποία θα επιλέγονται οι ερωτήσεις για τις εξετάσεις από τον εξεταστή βάσει κριτηριών. Δυνατότητα εμφάνισης με τυχαία σειρά random ανά εξεταζόμενο

Κάθε εξεταζόμενος θα βλέπει την βαθμολογία του (που θα εξάγεται αυτοματοποιημένα) μόλις ολοκληρώσει τις απαντήσεις του. (Δεν αφορά διαγωνιστική διαδικασία που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως και προϋποθέτει ότι ο εξεταστής θα έχει συμπληρώσει τις ορθές απαντήσεις στο περιβάλλον διαχείρισης και θα τις έχει αντιστοιχήσει με τις κατάλληλες ερωτήσεις).

Δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων διαγωνιστικών τεστ, (μεταξύ των οποίων και multiple choice questions)

Στα ερωτήματα των εξετάσεων μπορεί να ορίζεται και να εμφανίζεται η βαθμολόγηση που παίρνει κάθε ορθή απάντηση.

Ο εξεταστής εισέρχεται στο περιβάλλον διαχείρισης του διαγωνιστικού περιεχομένου μόνο με χρήση προσωπικού κωδικού τον οποίο θα του χορηγεί ο γενικός διαχειριστής.

Στην πλατφόρμα μπορούν να αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου για όσο διάστημα διατηρείται ο λογαριασμός του εξεταζόμενου.

Η επιλογή του ερωτηματολογίου εξετάσεων θα γίνεται από την βάση των αξιολογημένων θεμάτων από τον εξεταστή και θα καταγράφονται με αναφορές στο Σύστημα της πλατφόρμας όλες οι ενέργειες του εξεταστή σχετικά με το διαγώνισμα, με χρονική απεικόνιση κάθε κίνησης. Η αναφορά μπορεί να εξαχθεί σε pdf.

Στα στατιστικά – αναφορές της πλατφόρμας μπορούν να καταγράφονται στοιχεία που σχετίζονται με την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής κάθε εξεταστικής διαδικασίας,  την είσοδο και έξοδο κάθε εξεταζόμενου και όλες τις κινήσεις του στο Σύστημα. Οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν σε pdf.

Κάθε εξεταζόμενος θα εισέρχεται με προσωπικό κωδικό. Είναι δυνατόν στη συνέχεια και πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας ο εξεταστής να δίνει στους εξεταζόμενους μοναδικό κωδικό για την είσοδο στο συγκεκριμένο διαγώνισμα.

 Δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον επιπέδων ασφάλειας που θα εγγυώνται  ακόμη περισσότερο το αδιάβλητο της διαγωνιστικής διαδικασίας για εξετάσεις που διεξάγονται μεν ψηφιακά αλλά όχι εξ αποστάσεως.