Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από την iservices

Η iservices δημιουργεί υψηλής ποιότητας ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο μετατρέποντας δικά σας πρωτογενή αρχεία, σε αρχεία scorm με εμπλουτισμό όλων των στοιχείων που  χρειάζονται για να τα καταστήσουν ελκυστικά και να τους προσδώσουν προστιθέμενη αξία.

Ποια είδη αρχείων ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου δημιουργούμε για σας

Η υπηρεσία δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου μαθημάτων ή σεμιναρίων της iservices, δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να μετατρέψουν το απλό περιεχόμενο μαθημάτων ή σεμιναρίων που διαθέτουν,  σε υψηλής ποιότητας, εντυπωσιακά ψηφιακά μαθήματα ή σεμινάρια με στοιχεία διαδραστικότητας, που:

Οργάνωση και σχεδιασμός των μαθημάτων ή σεμιναρίων σας

Η iservices δεν αναλαμβάνει μόνο την δημιουργία αρχείων εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας αλλά σας βοηθάει να σχεδιάσετε και να οργανώσετε τα μαθήματα ή τα σεμινάριά σας, ώστε:

Να χρησιμοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στη γραφιστική απεικόνιση, στη δημιουργία videos, animations, εμπλουτισμό με ήχο και εικόνα

Να διατηρούν στοιχεία Συνέχειας και Ενότητας, όπου απαιτείται

Να κερδίζουν το ενδιαφέρον και τη διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων χωρίς να κουράζουν

Να προσφέρουν υψηλό κίνητρο συμμετοχής στους εκπαιδευόμενους διεγείροντας την προσοχή και το ενδιαφέρον τους, ενισχύοντας την κριτική σκέψη αλλά και την περιέργειά τους, προτρέποντας τους να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες και να ερευνούν.

Να εξασφαλίζουν ότι με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι μαθητές ή οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και της διαδικασίας και θα αισθάνονται υπερήφανοι για την επιλογή τους, θεωρώντας ότι ωφελήθηκαν κερδίζοντας γνώσεις και εμπειρίες.