Δημιουργία e-learning μαθημάτων ή σεμιναρίων σε αρχεία scorm ή video

Μετατροπή e-learning μαθημάτων ή σεμιναρίων σε αρχεία scorm

Η iservices αναλαμβάνει την δημιουργία των elearning μαθημάτων ή σεμιναρίων σας σε αρχεία scorm, που τυποποιούν και απλοποιούν την online μελέτη, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας ψηφιακό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Μετατρέπουμε το πρωτογενές περιεχόμενο των μαθημάτων ή του σεμιναρίου σας, σε αρχεία scorm με εμπλουτισμό όλων των δημιουργικών στοιχείων που  χρειάζονται για να καταστήσουν τα μαθήματα ή τα σεμινάριά σας ελκυστικά και να τους προσδώσουν προστιθέμενη αξία.

Τα αρχεία SCORM (Sharable Content Object Reference Model) θεωρούνται τα καταλληλότερα για e-learning εκπαιδευτική διαδικασία (Ασύγχρονης εκπαίδευσης), έχουν καταστεί το κυρίαρχο e-learning πρότυπο και περιλαμβάνονται ως προαπαιτούμενο σε εγκυκλίους Υπουργείων ή Εθνικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών.

Τι εξασφαλίζουν τα αρχεία scorm που δημιουργούμε

Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τον μετασχηματισμό του τρόπου παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (μαθήματος ή σεμιναρίου), ώστε η μελέτη στην LMS πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, να γίνεται με ενιαίο τρόπο, σε εύχρηστο περιβάλλον και να προσφέρει στον χρήστη μια συναρπαστική και ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία.

Τα μαθήματα ή  τα σεμινάρια που δημιουργούνται σε αρχεία SCORM, έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο υψηλού επιπέδου, ξεκούραστη μαθησιακή εμπειρία αφού είναι δυνατόν να έχουν εμπλουτιστεί με γραφικά, animation, avatar, ήχο και εικόνα, όπου απαιτείται, αναλόγως των αναγκών σας και επιπλέον αξίας που θέλετε να του δώσετε.